0
: 3
: 0.9 .
: 3
: 4 .
: 1
: 10 .
: 0
: 0 .
-
50.13
P1015760XXX
50
P2397XXX
130
P1015760XXX
78
P1017121XXX
100
P3069XXX
150
P3069XXX
50
P1002694XXX
   
     
0.1 0.261 30
0.2 0.521 30
0.5 1.31 30
1 2.61 30
2 5.21 30
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 30
64 166.41 30
   
     
#
3020.20.523010.10.26


Nursultan
Sahanov
3000.20.52
Nursultan
Sahanov


2990.51.3
Nursultan
Sahanov


29812.6


Nursultan
Sahanov
2970.51.3
Nursultan
Sahanov


29625.2
Nursultan
Sahanov


2950.51.3


Nursultan
Sahanov
2940.51.3


Nursultan
Sahanov
2930.10.26
Nursultan
Sahanov